Tjänster - Uppföljning

Genom samarbetet med ELIT Riskhantering kommer kunden att få tillgång till ett beslutsunderlag som saknar motstycke. Idag är de flesta företag hänvisade till en gammal och grov statistik från försäkringsbolaget, samtidigt som betydande skadekostnader felaktigt läggs på reparationskontot.

Månadsrapporter - varje månad rapporterar ELIT Riskhantering skadeutfallet och uppskattade kostnader från inträffade incidenter vilket förbättrar den ekonomiska rapporteringen.

Rapporter på förarnivå - genom att även mindre incidenter som aldrig kommer in i försäkringsbolagets statistik tas med i underlaget får företagsledningen via ELIT Riskhantering en värdefull signal när en förare t.ex. orsakat tre mindre skador och kan därmed vidta åtgärder innan nästa hinner inträffa.

Förslag till förebyggande åtgärder - genom analys av de incidenter som inträffat kan ELIT Riskhantering ge förslag till olika typer av förebyggande åtgärder. På så sätt sluts cirkeln i det skadeförebyggande arbetet.