Tjänster - Hantering

I samband med utbildningen utdelas material och instruktioner till föraren. När olyckan är framme tar denne kontakt med ELIT Riskhanterings personal som därefter coachar föraren och hanterar ärendet från början till slut.

  1. ELIT Riskhantering tillför kompetens omedelbart efter att incidenten inträffat
    • För att minimera risken att egna föraren anses felaktigt vållande på grund av felaktiga beslut och formuleringar av denne
    • För att minimera de ekonomiska konsekvenserna av skadan
    • För att effektivisera processen så att föraren så snart som möjligt kan fullfölja sina arbetsuppgifter
    • För att säkerställa att en skadelidande motpart eller tredje man hanteras professionellt och att företaget därmed orsakas så lite badwill som möjligt
  2. ELIT Riskhantering hanterar därefter skadan och sköter kontakter med försäkringsbolag och motpart vilket avlastar den egna organisationen

Kort sagt, över tiden har det visat sig att ELIT Riskhantering genom våra effektiva rutiner och kunskap inom detta område har sparat signifikanta summor pengar till våra kunder genom att de outsourcat sin interna skadeadministration. Därtill kommer givetvis möjliggörandet för ledningarna i våra kundföretag att fokusera på sin kärnverksamhet.