Tjänster - Förebyggande åtgärder

Det skadeförebyggande arbetet inleds med analys av inträffade skador och av verksamhetens risker. Därefter genomförs utbildning av de aktuella förarna. Utbildningen innefattar följande moment:

Inledning och presentation


Bakgrund

Förebyggande åtgärder


Att tänka på när incidenten trots allt är ett faktum

Genomgång av utlämnat material